Grip op grote projecten

Risico's en bandbreedte saldo

Risico's en bandbreedte saldo GROEN

De risico’s op de grondexploitatie worden opgevangen door de Reserve Grondbedrijf.

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Risicoprofiel

€ 0,24 mln. NEG

€ 0,38 mln. POS

€ 0,62 mln. V  

Bandbreedte

Best case saldo

€ 38,7 mln. NEG

€ 37,0 mln. NEG

€ 1,7 mln. V

MPG scenario

€ 39,2 mln. NEG

€ 38,7 mln. NEG

€ 0,5 mln. V

Worst case saldo

€ 40,0 mln. NEG

€ 38,1 mln. NEG

€ 1,9 mln. V

Het risicoprofiel is per 1-1-2019 bepaald op € 0,38 mln. positief. De bandbreedte ligt tussen de € 37,0 mln. negatief en € 38,7 mln. negatief op eindwaarde per 31-12-2023.

Wijzigingen

Het risicoprofiel is gedaald met € 0,6 mln. De oorzaken zijn:

Risico's:

 • De marktrisico’s zijn aangepast, vanwege de inmiddels sterk vergrote zekerheid over de uitgifteopbrengsten (door realisatie of grondreserveringsovereenkomsten). Dit heeft een voordelig effect.

Kansen:

 • Er zijn een aantal kansen toegevoegd:
  • een kans om gerealiseerde kosten over te boeken naar het anterieure project voor Caland Dock;
  • een kans op het vervallen van het realiseren van een extra gebouwde parkeervoorziening;
  • een kans op hogere opbrengsten voor de ontwikkeling van Waldorp Four.
 • Er is één vervallen kans:
  • de kans op hogere opbrengsten voor de Kop van Laak is vervallen, aangezien hier hogere opbrengsten voor zijn opgenomen in het saldo van de grondexploitatie.