Grip op grote projecten

Saldo

Saldo GROEN

Saldo

01-06-2018

01-01-2019

Verschil

Nominale waarde

€ 35,4 mln. NEG

€ 36,0 mln. NEG

€ 0,6 mln.  NEG

Contante waarde

€ 34,0 mln. NEG

€ 34,7 mln. NEG

€ 0,7 mln.  NEG

Eindwaarde

€ 39,0 mln. NEG

€ 39,1 mln. NEG

€ 0,1 mln.  NEG

Het saldo van de grondexploitatie is per 1-1-2019 € 34,7 mln. negatief op contante waarde. Dit saldo is gedekt door de Voorziening Negatieve Plannen.

Wijzigingen

Het saldo op NCW is met ca. € 0,7 mln. verslechterd.

Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door:

  • Het vervallen van de uitgifteopbrengst voor woningen op de Labourlocatie en het toevoegen van extra kosten voor groenvoorziening. Er is voor gekozen om op de gehele kavel een groenvoorziening te realiseren;
  • hogere opbrengsten voor de Kop van Laak;
  • het vervallen van de restant-begroting voor geluidsschermen en voor bouwrijp maken vanwege aanbestedingsvoordelen;
  • rente- en indexeringseffecten.