Grip op grote projecten

Voortgang en planning

Voortgang en planning GROEN

Omzet

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Totaal kosten

€ 59,9 mln.

€ 60,6 mln.

+ € 0,7 mln.

Totaal opbrengsten

€ 24,4 mln.

€ 24,5 mln.

+ € 0,1 mln.

Totaal omzet

€ 84,3 mln.

€ 85,1 mln.

+ € 0,8 mln.

Planrealisatie

  83,1%

  84,9%

+ 1,7%    

Van de totale kosten is 80,8% gerealiseerd. Van de totale opbrengsten is 95% gerealiseerd. De totale realisatie ligt daarmee op 84,9%.

Belangrijkste werkzaamheden en planning

Het gebied Laakhaven West is op streek en nagenoeg afgerond. De belangrijkste elementen in de uitvoering zijn de (tijdelijke) inrichting van de openbare ruimte en de ontwikkeling van de Kop van Laak en Waldorp Four. De aanleg van de Sterfietsroute Waldorpstraat moet leiden tot een veiliger en groener kruispunt Waldorpstraat / Viaductweg. Vergroening c.q. het bieden van mogelijkheden voor leisure zijn belangrijke aandachtspunten voor de bewoners van het gebied. Dat is de reden dat de locatie van het Labour Hotel niet (deels) wordt bebouwd maar een goede mogelijkheid biedt om wat extra 'lucht' in Laakhaven West te creëren.