Grip op grote projecten

Laakhaven Petroleumhaven

Laakhaven Petroleumhaven

Algemeen

Financieel

Datum van gegevens

1-1-2019

Looptijd

2017-2023

Projectnaam

Laakhaven Petroleumhaven

Omzet

60,8 mln.

Projectkenmerk

Grondexploitatie

Planrealisatie

59,9%

Programma

Stadsontwikkeling en wonen

Saldo eindwaarde

9,4 mln. NEG

Portefeuillehouder

B.A. Revis

Risicoprofiel

1,5 mln. NEG

Samenvatting

1-6-2018

1-1-2019

Maatschappelijke effecten

GROEN

GROEN

Inhoudelijke kaders

GROEN

GROEN

Saldo

GROEN

GROEN

Risico's en bandbreedte saldo

ORANJE

GROEN

Proces en informatie

ORANJE

GROEN

Voortgang en planning

GROEN

GROEN

Wijzigingen:
Er heeft geen verslechtering van de stoplichten plaatsgevonden.

Omschrijving

De Petroleumhaven is samen met Laakhaven West het laatste deelgebied in de herstructurering van het Laakhavengebied. In de Petroleumhaven komen ongeveer 300 woningen, bedrijfsruimten en horeca. Onderdeel van het bouwrijpmaken van het plangebied is de vervanging van de kademuren. Daarnaast wordt de openbare ruimte heringericht, twee oude havenkranen hersteld en een aanlegsteiger (voor een havenfunctie) gerealiseerd. Kenmerkend voor bouwen in de Petroleumhaven is de nadruk op kleinschalig en collectief opdrachtgeverschap. Het programma voor de Petroleumhaven voorziet aan de kant van de Neherkade in één woontoren van 70 meter, een parkeergelegenheid, 14 woonwerkwoningen, een appartementengebouw met horeca en appartementen binnen die binnen de 'ik bouw betaalbaar' regeling vallen. Aan de kant van de Waldorpstraat verrijzen 11 woon-werkwoningen, 10 kadewoningen, 12 waterwoningen en de Bouwen-Op-Elkaar-Toren (de Hoge Vrijheid) van 70 meter hoog en wordt een parkeergelegenheid gerealiseerd.