Grip op grote projecten

Proces en informatie

Proces en informatie GROEN

In 2007 is het oorspronkelijke projectdocument met bijbehorende grondexploitatie van Laakhaven Petroleumhaven vastgesteld. Door middel van jaarrekeningen en halfjaarberichten/MPG's wordt de stand van zaken van de begroting aan het bestuur voorgelegd.
Q3 2017 heeft het college besloten tot herziening van het projectdocument Petroleumhaven RIS 297713 en is de herziene grondexploitatie door de raad RIS 297714 vastgesteld. Dit is nu ook de laatste door het bestuur vastgestelde stand.

Wijzigingen

Niet van toepassing.