Grip op grote projecten

Inhoudelijke kaders

Inhoudelijke kaders GROEN

Woningen (in aantallen)

totaal

<2019

2019

2020

2021

2022

na 2022

meergezinswoningen

huur

sociaal

165

165

koop

goedkoop

26

21

5

koop

middelduur

63

46

17

koop

duur

114

37

45

32

eengezinswoningen

koop

duur

38

14

17

4

3

totaal woningen

406

72

232

82

20

Niet-woningbouw (in m² bvo)

totaal

<2019

2019

2020

2021

2022

na 2022

bedrijven

7.260

5.500

648

492

343

277

horeca

150

150

maatschappelijk

5.220

5.220

totaal niet-woningbouw

12.630

10.720

648

492

493

277

Parkeerplaatsen (in aantallen)

totaal

<2019

2019

2020

2021

2022

na 2022

maaiveld dicht

188

85

103

totaal parkeren

188

85

103

Het totale aantal woningen is gestegen met 131. Bij blok A (toren) wordt nu van een hoogte van 70 meter uitgegaan i.p.v. 50 meter. Hierbij horen 54 extra woningen. Voor de blokken F en G (De Hoge Vrijheid) wordt nu eveneens uitgegaan van een toren van 70 meter, maar dan i.p.v. een toren van 30 meter. Dit levert 76 extra woningen op. Tot slot is er nog één waterkavel toegevoegd. Het totale verschil komt daarmee op 131 woningen.