Grip op grote projecten

Saldo

Saldo GROEN

Saldo

01-06-2018

01-01-2019

Verschil

Nominale waarde

€ 9,42 mln. NEG

€ 8,65 mln. NEG 

€ 0,77 mln. POS

Contante waarde

€ 9,25 mln. NEG

€ 8,55 mln. NEG

€ 0,70 mln. POS

Eindwaarde

€ 10,42 mln. NEG

€ 9,44 mln. NEG

€ 0,98 mln. POS

Het saldo van de grondexploitatie is per 1-1-2019 € 8,55 mln. negatief op contante waarde. Dit saldo is gedekt door de Voorziening Negatieve Plannen.

Wijzigingen

De verklaring voor het verschil van € 0,70 mln. voordelig tussen de stand van het MPG 2018 (stand 1-6-2018) en de Programmarekening (stand 1-1-2019)  is opgebouwd uit het saldo van nadelige en voordelige effecten:
De nadelige effecten worden veroorzaakt door:

    •      een ophoging van de plankostenbegroting vanwege een grotere complexiteit van het project dan waar eerder vanuit gegaan was;

  •      de begroting voor kosten van tijdelijk vastgoedbeheer  is voor de komende jaren opgehoogd;

  •  rente- en indexeringseffecten.

De voordelige effecten worden veroorzaakt door:

  •      een ophoging van de verwachte grondopbrengsten voor blok I+J, voor de Hoge Vrijheid en voor een extra waterkavel;

  •  Kleine mutaties op de posten tijdelijk vastgoedbeheer en bouwgrondproductiekosten.

Het toevoegen van programma aan toren A (verhogen toren van 50 meter naar 70 meter), zou in beginsel meer grondopbrengsten moeten genereren. Echter, door het grotere aantal benodigde sociale huurwoningen om de 30% sociaal te halen (door toevoeging van programma in toren A zelf én de blokken I, J, de Hoge Vrijheid en de waterkavels), waardoor er maar weinig ruimte voor vrije sectorwoningen in toren A overblijft, aangevuld met het besluit om dan maar geheel toren A sociale woningbouw te maken, heeft ertoe geleid dat een significant hogere grondopbrengst voor deze toren niet (meer) te verwachten valt.