Grip op grote projecten

Voortgang en planning

Voortgang en planning GROEN

Omzet

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Totaal kosten

€ 34,0 mln.

€ 34,7 mln.

+ € 0,7 mln.

Totaal opbrengsten

€ 24,6 mln.

€ 26,1 mln.

+ € 1,5 mln.

Totaal omzet

€ 58,6 mln.

€ 60,8 mln.

+ € 2,2 mln.

Planrealisatie

  58,0 %

  59,9%

  + 1,9 %

Van de totale kosten is 65,4% gerealiseerd. Van de totale opbrengsten is 52,6% gerealiseerd. De totale realisatie ligt daarmee op 59,9%.

Belangrijkste werkzaamheden en planning

Eind 2016 is de waterbodem van de doodlopende havenarm gesaneerd. In december 2017 zijn de eerste kavels (zijde Waldorpstraat) in verkoop gebracht. Alle 12 kavels voor kadewoningen en 10 kavels voor woonwerkwoningen zijn in optie genomen. De Bouwen-Op-Elkaar-kavel is in maart 2018 gegund aan de Hoge Vrijheid.
In Q3 2018 is gestart met bouwrijp maken, zodat er vanaf medio 2019 gebouwd kan gaan worden. Hierbij worden ook de kademuren, rekening houdend met beschermde varen-soorten, vernieuwd. Het gebied zal met het aanleggen van een aanlegsteiger als nautisch woongebied op de kaart gezet worden. Het opgestelde referentieontwerp openbare ruimte Petroleumhaven zal dienen als uitgangspunt voor kadeherstel en het bouwrijp maken. Dit referentieontwerp zal verder uitgewerkt worden naar een definitief ontwerp ten behoeve van het woonrijp maken. Na oplevering van de gebouwen zal de gemeente de omgeving woonrijp maken.