Grip op grote projecten

Risico's en bandbreedte saldo

Risico's en bandbreedte saldo GROEN

De risico’s op de grondexploitatie worden opgevangen door de Reserve Grondbedrijf.

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Risicoprofiel

€ 1,0 mln. NEG

€ 1,5 mln. NEG

€ 0,5 mln. NEG

Bandbreedte saldo (eindwaarde)

Best case saldo

€ 8,7 mln. NEG

€ 9,4 mln. NEG

€ 0,7 mln. NEG

MPG

€ 11,4 mln. NEG

€ 10,9 mln. NEG

€ 0,5 mln. POS

Worst case saldo

€ 12,5 mln. NEG

€ 11,4 mln. NEG

€ 1,1 mln. POS

Het risicoprofiel is bepaald op € 1,5 mln. negatief. De bandbreedte ligt tussen de € 9,4 mln. negatief en € 11,4 mln. negatief op eindwaarde per 31-12-2023.

Wijzigingen risicoprofiel

Per saldo is er sprake van een verhoging van het risicoprofiel met afgerond € 0,5 mln.
Nadelige invloeden
De volgende kansen zijn vervallen:

•           de kans op hogere grondopbrengsten voor kavels I (appartementen op bedrijfsruimte) en J (kadewoningen) en voor de BOE-kavel (de Hoge Vrijheid) zijn vervallen, aangezien deze hogere grondprijzen in het saldo van de grondexploitatie zijn verwerkt;
•           de kans op hogere opbrengsten voor toren A is vervallen omdat besloten is hierin 100% sociale huurwoningen te realiseren. Daarmee wordt de voorziene meeropbrengst van een hogere toren teniet gedaan.

De marktrisico's blijven gelijk door een combinatie van een hogere grondopbrengst in de grondexploitatie en een daling van het gemiddelde vertragingsrisico van 3 naar 2 jaar.