Grip op grote projecten

Investeringsproject Rotterdamsebaan

Investeringsproject Rotterdamsebaan

Algemeen

Financieel

Datum van gegevens

31-12-2018

Looptijd

2013-2020
(bediencentrale indicatief 2022)

Projectnaam

Rotterdamsebaan

Omzet

639,6 mln.

Projectkenmerk

Investeringsproject

Planrealisatie

56,5 %

Programma

12. Mobiliteit

Saldo eindwaarde

n.v.t.

Portefeuillehouder

B.A. Revis

Risicoprofiel

Laag*

Samenvatting

01-06-2018

31-12-2018

Maatschappelijke effecten

GROEN

GROEN

Inhoudelijke kaders

GROEN

GROEN

Investeringen

GROEN

GROEN

Risico's en bandbreedte investering

GROEN

GROEN

Proces en informatie

GROEN

GROEN

Voortgang en planning

GROEN

GROEN

Groen = verloopt naar wens, beheersing door maatregelen

Oranje = risicovol, effect beheers maatregelen nog onzeker

Rood = risico’s doen zich voor, geen beheersmaatregelen mogelijk

* Het infrastructuurproject Rotterdamsebaan rapporteert het risicoprofiel gebaseerd op de financiële haalbaarheid. Groter dan 60% is een Laag risico, tussen 60% en 50% is een Gemiddeld risico en onder de 50% is een Hoog risico.

Wijzigingen:
Er heeft geen verslechtering van de stoplichten plaatsgevonden.

Omschrijving

De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen het Rijkswegennet vanaf knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrale Zone (Binckhorst-Centrum-Scheveningen) van Den Haag. De bereikbaarheid van Den Haag staat onder druk. Met de komst van de Rotterdamsebaan worden de Utrechtsebaan en andere invalswegen in Den Haag, Rijswijk en Voorburg-West ontlast.
Het realiseren van de Rotterdamsebaan is een intensief, ingrijpend en complex proces. De gemeente Den Haag heeft in 2008 de trekkersrol van Stadsgewest Haaglanden overgenomen. De volgende partijen zijn naast de gemeente Den Haag betrokken:

  • Gemeente Leidschendam-Voorburg;
  • Gemeente Rijswijk;
  • Metropoolregio Den Haag Rotterdam (voormalig Stadsgewest Haaglanden);
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (i.h.k.v. medefinancier);
  • Rijkswaterstaat (i.h.k.v. wegbeheerder Rijkswegen).