Grip op grote projecten

Risico's en bandbreedte investering

Risico's en bandbreedte investering GROEN

01-06-2018

31-12-2018

Risico’s

Laag

Laag

Te verwachten uitvoeringsbudget

€ 629,2 mln.

€ 639,6 mln

Het risicoprofiel is gebaseerd op de financiële haalbaarheid is groter dan 60%. Dat is een laag risico.

Wijzigingen
Het risicoregister en bijbehorende analyse zijn geactualiseerd (zie bij risico’s financiën).