Grip op grote projecten

Investeringen

Investeringen ORANJE

 

01-06-2018

31-12-2018

Verschil

Uitvoeringsbudget

 € 629,2 mln. 

€ 639,6 mln.

 € 10,4 mln. 

Planrealisatie

50,4%

56,5%

6,1%

Significante wijzigingen
Het uitvoeringsbudget is toegenomen met € 10,4 mln. wegens:

  1. Indexatie van bijdragen van Rijk, Regio en Gemeente;
  2. Bijdrage van Provincie Zuid-Holland aan het Molenvlietpark.