Grip op grote projecten

Voortgang en planning

Voortgang en planning GROEN

Toelichting

De datum van de openstelling van de tunnel is ongewijzigd gebleven: 1 juli 2020.
In het tweede halfjaar van 2018 is er flinke voortgang geboekt in de uitvoeringsfase van het project.
In de Binckhorst is het betonwerk aan de buitenwanden en vloeren van de toerit afgerond. Begin juli was na het boren van de 1e tunnelbuis de ontvangstprocedure van de tunnelboormachine (TBM) Catharina-Amalia in de Binckhorst. Vervolgens is zij in delen gedemonteerd en terug getransporteerd naar de Vlietzone. In september is het boren van de 2e tunnelbuis gestart. Eind december is de TBM onder de Binckhorstlaan geparkeerd om na het kerstreces de ontvangstprocedure uit te voeren.
Ondertussen is er in de 1e tunnelbuis gewerkt aan het aanbrengen van de kabelkokerelementen en is de onderzijde van de ronde tunnelbuis aangevuld waardoor een horizontale vloer is ontstaan. Tevens is er gestart met de realisatie van de zes dwarsverbindingen tussen de beide tunnelbuizen. In de Vlietzone zijn de laatste betonnen buitenwanden van de toerit en de ruwbouw van het dienstgebouw afgerond. Begin november is de noordelijke rijbaan van de Laan van Hoornwijck in zijn definitieve vorm in gebruik genomen. Naast de Laan van Hoornwijck en in knooppunt Ypenburg wordt nog gewerkt aan de diverse delen van de verdiepte ligging van het tracé tussen knooppunt Ypenburg en de Vlietzone. De betonnen dekken, die onderdeel zijn van de verdiepte ligging ter plaatse van de A4, zijn tijdens 6 gedeeltelijke weekendafsluitingen in de zomer van 2018 succesvol onder het wegdek van de A4 geschoven.

Significante wijzigingen
Nu veel civiele werkzaamheden (bijna) afgerond zijn, werkt de aannemerscombinatie de planning voor de komende bouwfase meer in detail uit, bijvoorbeeld voor de installatie- en testwerkzaamheden van diverse systemen (verschuivingen in de planning naar voren of achteren).
Voor de nieuwe bediencentrale is een indicatieve planning uitgewerkt welke doorloopt tot 2022. Deze werkzaamheden aan de bediencentrale hebben geen effect op de openstellingsdatum van de Rotterdamsebaan.