Grip op grote projecten

Proces en informatie

Proces en informatie GROEN

Tabel: Besluitvorming Rotterdamsebaan op hoofdlijnen

Inhoudelijk rapportage over de voortgang van het project verloopt via de halfjaarlijkse Voortgangsberichten aan de raadscommissie:

  1. 31 oktober 2014, RIS277640
  2. 31 maart 2015, RIS281673
  3. 31 augustus 2015, RIS285502
  4. 22 februari 2016, RIS292140
  5. 7 september 2016, RIS294951
  6. 6 april 2017, RIS296687
  7. 8 september 2017, RIS297787
  8. 10 april 2018, RIS299496
  9. 30 oktober 2018, RIS300838

Significante wijzigingen
30 oktober 2018 is het 9e Voortgangsbericht Rotterdamsebaan aan de commissie Leefomgeving verzonden (RIS300838). Deze is op 22 november 2018 via de Lijst ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen.
8 november 2018 heeft de gemeenteraad bij het gemeentelijk halfjaarbericht over de begroting ingestemd met de investering in de nieuwe bediencentrale vanuit het projectbudget Rotterdamsebaan (RIS300605).

Wat te verwachten
Tweemaal per jaar ontvangt de raadscommissie een Voortgangsbericht Rotterdamsebaan.