Grip op grote projecten

Voortgang en planning

Voortgang en planning GROEN

Omzet

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Totaal kosten*

€  44,4 mln.

€  44,6 mln.

+ €  0,2 mln.

Totaal opbrengsten

€  45,0 mln.

€  44,9 mln.

- €  0,1 mln.

Totaal omzet

€  89,4 mln.

€  89,5 mln.

 +€  0,1 mln.

Planrealisatie

 60,5%

 72%

+ 11,5%

*exclusief te realiseren rentekosten en inflatie
De gemeentelijke grondbank Vroondaal heeft een totale omzet van ongeveer € 89,5 mln., waarvan ruim € 64 mln. al is gerealiseerd. Het grootste deel van de te verwachten omzet bestaat uit de uitnamevergoeding van GEM Vroondaal (€ 19,4mln.). De looptijd van de grondbank is tot en met 2021.

Wijzigingen
In 2018 heeft er een aanzienlijke uitname plaatsgevonden van gronden uit de grondbank  aan de GEM Vroondaal; ca. 67.080 m2 grond.  Dit leidt een grote verbetering van het realisatiepercentage. Het verschil in de omzet ten opzichte per 1-6-2018 wordt hoofdzakelijk verzaakt door een saldo neutrale administratieve correctie.