Grip op grote projecten

Saldo

Saldo GROEN

Saldo

01-06-2018

01-01-2019

Verschil

Nominale waarde

€ 0,5 mln. POS

€ 0,3 mln. POS

€ 0,2 mln.NEG

Contante waarde

€ 0,-.

€ 0,-

-

Eindwaarde

€ 0,-.

€ 0,-

-

Het saldo van de grondbank dient altijd op € 0,- te sluiten (eindwaarde en contante waarde). Sturing vindt plaats vanuit de grondexploitatie GEM Vroondaal.