Grip op grote projecten

Maatschappelijke effecten

Maatschappelijke effecten GROEN

Relatie met programmabegroting
Het project is onderdeel van programma Stadsontwikkeling en wonen, bouwgrondexploitaties.

Zie GEM Vroondaal