Grip op grote projecten

Voortgang en planning

Voortgang en planning GROEN

Omzet

1-1-2018

Totaal kosten*

€ 350,5 mln.

Totaal opbrengsten

€ 362,9 mln.

Totaal omzet

€ 713,4 mln.

Planrealisatie

€ 56,0%

*exclusief te realiseren rentekosten
 De totale omzet in het project is ruim € 713 mln. Van de kosten is 74% gerealiseerd, van de opbrengsten is 39% gerealiseerd. In 2018 is voor € 34,1 mln. aan grond uitgegeven. In de grondexploitatie 2019 worden de cijfers geactualiseerd.