Grip op grote projecten

Inhoudelijke kaders

Inhoudelijke kaders GROEN

De grondexploitatie 2018 gaat uit van het volgende uitgifteprogramma:

Het totaalprogramma in het plangebied van Vroondaal komt per 1-1-2018 uit op ca. 1.895 woningen (excl. te handhaven tuinderswoningen en zelfrealisatie door grondeigenaren binnen het plangebied). Hierbij wordt benadrukt dat het een indicatief programma betreft dat afhankelijk van de woningbehoefte qua aantal en verdeling nog kan wijzigen, doch binnen de afgesproken kaders (maximaal 2.150 woningen totaal).  Aanvullend is in deelplan Zuid I een voorzieningenprogramma opgenomen van 10.000 m2bvo.

Wijzigingen
Er zijn 192 woningen/kavels verkocht in 2018. Tot en met het jaar 2018 zijn derhalve 863kavels/woningen vanuit de GEM verkocht. Van de 192 kavels zijn er 29 aan particulieren uitgegeven en 126 kavels worden projectmatig ontwikkeld.  Het aantal ligt hoger dan de verwachting (178 stuks). Deze cijfers worden verwerkt in de grondexploitatie 2019.