Grip op grote projecten

Saldo

Saldo GROEN

Saldo

01-01-2018

Nominale waarde

€ 12,37 mln. POS

Contante waarde

€ 0,41 mln. POS

Eindwaarde

€ 0,59 mln. POS

De grondexploitatie Vroondaal per 1-1-2018 komt uit op een exploitatieresultaat van € 0,41 mln. positief op contante waarde per 1-1-2018. De eindwaarde is berekend op € 0,59 mln. positief per 31-12-2026.  In de grondexploitatie 2019 worden de cijfers geactualiseerd.

Wijzigingen

Niet van toepassing.