Grip op grote projecten

Den Haag Nieuw Centraal (investeringsproject Fietsenkelder (FJ611))

Den Haag Nieuw Centraal (investeringsproject Fietsenkelder (FJ611))

Algemeen

Financieel

Datum van gegevens

1-1-2019

Looptijd

2015-2019

Projectnaam

Den Haag Nieuw Centraal

Uitvoeringsbudget

36,66 mln.

Projectkenmerk

Investeringsproject

Planrealisatie

79,65%

Programma

Mobiliteit

Saldo eindwaarde

n.v.t.

Portefeuillehouder

R. van Asten

Risicoprofiel

Hoog

Samenvatting

1-6-2018

1-1-2019

Maatschappelijke effecten

GROEN

GROEN

Inhoudelijke kaders

GROEN

GROEN

Investeringen

GROEN

ORANJE

Risico's en bandbreedte investering

GROEN

ORANJE

Proces en informatie

ORANJE

ORANJE

Voortgang en planning

ORANJE

ORANJE

Wijzigingen:
Middels een commissiebrief (RIS 301436)over de voortgang van de Fietsenkelder is aan de Raad het tekort van € 3,5 mln. op de fietsenstalling gemeld. Hierbij is ook aangegeven dat er naar verwachting extra middelen nodig zijn voor de realisatie van de verbindingstunnel en het ophogen van de post onvoorzien. Tevens is de raad geïnformeerd dat de fietsenstalling eind 2019 wordt opgeleverd door de aannemer en na  verwachting medio 2020 kan worden opengesteld voor gebruik.

gereed is. Het tekort en de vertraging vallen buiten het kader en de raad is hier vooraf over geïnformeerd, waardoor de stoplichten voor Investeringen, 'Risico's en bandbreedte investering', 'Proces en Informatie' en 'Voortgang en Planning' op Oranje komen te staan. Zoals in de commissiebrief is aangegeven, zal er in het voorjaar een raadsvoorstel komen om het tekort van de ondergrondse Fietsenstalling te dekken (RIS 301436). 

Omschrijving

Het fietsgebruik in Den Haag groeit. Met de toename van het aantal fietsen in de (binnen)stad moeten er voldoende stallingen komen. Om ook rond Den Haag centraal het fietsparkeren te verbeteren en tegemoet te komen aan deze toename, wordt er een fietsenstalling gerealiseerd onder het Koningin Julianaplein (KJ-plein). In de stalling kunnen na realisatie ongeveer 8.500 fietsen gestald worden. Daarmee is het één van de grootste fietsenstallingen van Nederland. De stalling staat in rechtstreekse verbinding met de stationshal. Reizigers lopen straks direct vanuit de stalling richting de treinen of ander openbaar vervoer.