Grip op grote projecten

Voortgang en planning

Voortgang en planning GROEN

Omzet*

1-1-2018

1-6-2018

Verschil

Totaal kosten

€ 127,8 mln.

€ 20,5 mln.

€  107,3 mln.

Totaal opbrengsten

€ 123,8 mln.

€ 22,8 mln.

€  101,0 mln.

Totaal omzet

€ 251,8 mln.

€ 43,3 mln.

€  208,5 mln.

Planrealisatie

89,1%

25,3 %

-63,8 %

Van de totale kosten is 57% gerealiseerd. Van de totale opbrengsten is 1 % gerealiseerd. De totale realisatie ligt daarmee op 28,2 %. De nog te maken kosten ( € 9,1 mln.) hebben hoofdzakelijk betrekking op de inrichting van de openbare ruimte van het Koningin Julianaplein, Inrichting van de Rijnstraat ter hoogte van de huidige 'Fietsenflat', sloop van de fietsenflat, inrichting van de Anna van Buerenstraat en de interne uren van de gemeente.
De opbrengsten € 22,5 hebben met name betrekking op de uitgifte van het Koningin Julianaplein waar reeds een contract is afgesloten met de ontwikkelaar.

Wijzigingen

Geen wijzigingen.