Grip op grote projecten

Risico's en bandbreedte saldo

Risico's en bandbreedte saldo GROEN

De risico’s op de grondexploitatie worden gedekt door de Reserve Grondbedrijf.

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Risicoprofiel

€ 0,87 mln. NEG.

€ 0,78 mln. NEG.

€ 0,09 mln. POS.

Bandbreedte saldo (eindwaarde)*

Best case saldo

€ 2,82 mln. POS

€ 2,05 mln. POS

€ 0,77 mln. NEG

MPG scenario

€ 0,95 mln. POS

€ 0,28 mln. POS

€ 0,67 mln. NEG

Worst case saldo

€ 0,14 mln. NEG

€ 0,71 mln. NEG

€ 0,57mln. NEG

Het risicoprofiel van de grondexploitatie Den Haag Nieuw Centraal is bij de programmarekening 2018  € 0,78 mln. negatief bepaald. De bandbreedte van het saldo ligt tussen de € 5,16 mln. positief en € 0,43 mln. negatief op eindwaarde per 31-12-2022.

Wijzigingen

Het risico op hogere plankosten ( Risicobedrag van € 500.000 met een kans van optreden van 50%) is opgetreden voor extra capaciteit ten behoeve van omgevingsmanagement, bouwlogistiek, technische management en contract management. Hierdoor vervalt het risico op hogere plankosten, maar door de complexiteit (in het centrumgebied van Den Haag en bestaande uit twee contracten bovenbouw vs. fietsenkelder) kunnen wijzigingen in de afspraken ontwikkelaar of de aannemer van de fietsenkelder direct tot extra inzet leiden van het ambtelijk apparaat of extra inhuur. Het risicobedrag is ingeschat op € 300.000 met een kans van optreden van 50%. Dit geeft een impact van € 150.000

* In de GRIP rapportage van het halfjaarbericht 2018 was een wijziging niet meegenomen in het risicoprofiel. Die is nu alsnog verwerkt bij deze GRIP rapportage.