Grip op grote projecten

Investeringen

Investeringen ORANJE

 

01-06-2018

01-01-2019

Verschil

Uitvoeringsbudget

 € 36,7 mln. 

€ 36,7 mln. (bijstelling budget volgt in 2019)

 -

Externe bijdrage

€ 21,7 mln.

€ 21,7 mln.

 - 

Het totale uitvoeringsbudget bedraagt € 36,66 mln. Dit bestaat uit de bouwkosten van de fietsenkelder (€ 35,87 mln.) en bijbehorende plankosten (€ 0,8 mln.). Het gemelde tekort is nog niet in dit uitvoeringsbudget verwerkt. Voor de zomer 2019 volgt een raadsvoorstel om het benodigde uitvoeringsbudget en de dekking hiervoor vast te stellen.
De totale externe bijdrage voor de Fietsenkelder is € 21,72 mln. Via een raadsbesluit zijn de bedragen voor het investeringsproject Fietsenkelder vanuit de grondexploitatie gedoteerd aan het investeringsproject project Fietsenkelder (Gewijzigd gebundeld voorstel van het college betreffende aanvullende wijzigingen als gevolg van vernieuwing BBV, 15 december 2016, DSO/2016.1225, RIS295701).
Van het uitvoeringsbudget worden de Fietsenkelder onder het Koningin Julianaplein, de verbindingstunnel, expeditietunnel en de voorziening voor de bovenbouw gerealiseerd. Deze zaken zijn via een collegebesluit op 5 juli door het college vastgesteld. (Aanbesteding fietsenstalling Koningin Julianaplein, 5 juli 2016, DSO/2016.757). De externe bijdragen bestaan voor een groot deel uit subsidies die voor de Fietsenkelder zijn verstrekt aan de gemeente Den Haag. Verder zal er een bijdrage plaatsvinden vanuit de ontwikkelaar aan de gemeente Den Haag voor de voorziening voor de bovenbouw. Bij de realisatie van de fietsenstalling moeten de funderingen voor het later te realiseren gebouw op het Koningin Julianaplein meegenomen worden. Dit resulteerde in hogere fundatie kosten voor de Fietsenkelder.

Wijzigingen

Middels een commissiebrief (RIS 301436) over de voortgang van de Fietsenkelder is aan de Raad het tekort van € 3,5 mln. Op de fietsenstalling gemeld. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een extra onvoorzien en een tekort op de verbindingstunnel. Tevens is de raad geïnformeerd dat de fietsenstalling eind 2019 gereed is. Het tekort valt buiten het kader en de raad is hier vooraf over geïnformeerd, waardoor het stoplicht voor ‘Investeringen’ op Oranje komt te staan. Zoals in de commissiebrief is aangegeven, zal er voor de zomer van 2019 een raadsvoorstel komen om het tekort van de ondergrondse Fietsenstalling te dekken. (RIS 301436)