Grip op grote projecten

Voortgang en planning

Voortgang en planning ORANJE

Van het totale uitvoeringsbudget is 79,23% gerealiseerd. Aan de kostenkant betreft het de verdere realisatie van de Fietsenkelder onder het Koningin Julianaplein (ruwbouw en afbouw). Aan de opbrengstenkant moet de realisatie voor een belangrijk deel nog plaatsvinden. Dit heeft vooral betrekking op de subsidie die verstrekt wordt door ProRail en de bijdrage aan de fundatie van de bovenbouw door de ontwikkelaar.
De oplevering van de fietsenstalling is met een jaar vertraagd en is nu voorzien voor eind 2019. De ingebruikname volgt dan minimaal zes maanden later, wanneer de realisatie van de bovenbouw dusdanig ver is gevorderd dat fietsers op een veilige manier gebruik kunnen maken van de aanwezige in- en uitgangen van de fietsenstalling.  

Wijzigingen

Op 18 december 2018 is de raad geïnformeerd over de planning en voortgang bij de realisatie van de fietsenstalling (RIS301436 Voortgang fietsenstalling Koningin Julianaplein). De vertraging valt buiten het kader en de raad is hier vooraf over geïnformeerd, waardoor het stoplicht voor ‘Voortgang en planning’ op Oranje komt te staan.