Toelichting op de balans

Vlottende passiva €656,2 mln.

Vlottende passiva €656,2 mln.