Toelichting op de balans

Vaste passiva €2.124,5 mln.

Vaste passiva €2.124,5 mln.