Toelichting op de balans

Vlottende activa €684,3 mln.

Vlottende activa €684,3 mln.