Openbare orde en veiligheid

Wat is beoogd en wat is behaald?

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsverantwoording op hoofdlijnen

Welke resultaten zijn in 2018 behaald?
Er zijn in 2018 9% minder misdrijven (Wetboek van Strafrecht) gerapporteerd dan in 2017. Van de prioritaire delicten daalde het percentage woninginbraken met 14%: poging tot woninginbraak 19% en voltooide inbraak 11%. Straatroof daalde eveneens met 15%. Daarentegen steeg het aantal overvallen in Den Haag met 6 naar 48. Regulier geweld steeg marginaal met 3%. De bedreigingen namen toe met 18%, de daadwerkelijke mishandeling daalde met 7%. Het aantal overlastmeldingen daalde met 4%.

Indicatoren en kengetallen

Effect indicator

Nulmeting 2014

Realisatie 2017

Begroting 2018

% Hagenaars dat zich wel eens onveilig voelt

45,2%

39,5%

43,2%

% Hagenaars dat zich vaak onveilig voelt

4,2%

3,8%

4,2%

% Hagenaars dat de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van 1 of meer misdrijven.

24,7%

18,9%

23,8%

Kengetal


Peildatum 31/12/2018

Aantal geregistreerde misdrijven Wetboek van Strafrecht

                27.466

Aantal geregistreerde High Impact Crimes

                  5.853

Aantal geregistreerde overlastmeldingen

                27.765

Beleidsindicatoren (Rijk) 

Eenheid

Actuele peildatum

Aantal

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

31-12-2017

121

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

31-12-2014*

0,3

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

31-12-2018

3,8

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

31-12-2018

7,8

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

31-12-2018

2,7

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

31-12-2018

5,8