Lokale heffingen

Ontwikkeling lokale lastendruk

Ontwikkeling lokale lastendruk

Ontwikkeling OZB woningen
In het coalitieakkoord 2014-2018 is afgesproken dat de OZB voor bewoners gelijk blijft. De waardeverandering van de woningen is via het OZB-tarief geneutraliseerd. Hierdoor is de gemiddelde OZB- aanslag voor een woning in 2018 gelijk aan 2017. Uit het jaarlijkse woonlastenonderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) blijkt dat ook in 2018 de gemiddelde OZB- aanslag per woning in Den Haag de laagste is van alle grote gemeenten.  
Zie: https://www.coelo.nl/images/rapporten/KBGG_2018.pdf

Ontwikkeling woonlasten
Den Haag heeft een bestuurlijke ambitie om tot de top drie van de grote steden met de laagste woonlasten te behoren. Woonlasten zijn: de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een driepersoonshuishouden. Voor een gemiddeld huishouden in Den Haag omvat de OZB 23% van de woonlasten, de afvalstoffenheffing 51% en de rioolheffing 26%. Het woonlastenonderzoek van het COELO laat zien dat Den Haag in 2018, net als in 2017, de laagste woonlasten heeft van de grote gemeenten.  Zie: https://www.coelo.nl/images/rapporten/KBGG_2018.pdf

Onderstaande grafiek toont de gemiddelde woonlasten per huishouden in Den Haag versus landelijk over de periode 2012-2018.
Beleidsindicatoren (rijk)

Eenheid

31-12-2018

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Euro

493

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Euro

546