Verbonden partijen

Tabel verbonden partijen

Tabel verbonden partijen

 

Naam verbonden partij

Nom. Belang

Aandeelpercentage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat in 2018

Dividend  in 2018

Toelichting

1-jan-18

31-dec-18

1-jan-18

31-dec-18

1-jan-18

31-dec-18

Gemeenschappelijke regelingen

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

0

0

0

7.426

14.654

1.348.170

1.156.490

4.83

0

Balans per 31/12/ 2018 betreft geprognotiseerde balanscijfers uit de MRJB 2019-2022. Balans 1-1-2018  is realisatie 2017 per 31-12-2017. Het resultaat betreft het resultaat uit 2017

Veiligheidsregio Haaglanden

0

0

0

6.300

4.688

111.934

115.364

           970

0

Balans per 31/12/ 2018 betreft geprognotiseerde balanscijfers uit de MRJB 2019-2022. Balans 1-1-2018  is realisatie 2017 per 31-12-2017. Het resultaat 2018 is de prognose uit de bestuurlijke marap 2018

GR GGD en VT

0

0

0

0

0

0

0

                -  

0

Per 1 januari 2018 is de gemeenschappelijke regeling herijkt. Het huiselijk geweld meldpunt ‘Veilig Thuis’ is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling GGD & VT Haaglanden. De uitvoeringsorganisatie was en is onderdeel van de gemeente Den Haag. PM jaarrekening GR GGD/VT

Regionaal inkoopbureau H10

0

0

0

0

0

0

257

PM

0

PM Jaarrekening H10; begin april. 

Bedrijvenschap Harnaschpolder

             -  

85%

85%

-18.240

-18.815

120.092

123.633

-575

             -  

Eigen en vreemd vermogen, resultaat betreffen 2017.

Industrieschap Plaspoelpolder

             -  

50%

50%

13.926

11.371

183

215

-2.555

             -  

Eigen en vreemd vermogen, resultaat betreffen 2017.

Omgevingdienst Haaglanden

2.786

1.609

13.495

14.143

2

Deze getallen zijn ook opgenoemen in de Rapportage verbonden partijen 2018

Vennootschappen en Coöperaties

ROM InnovationQuarter B.V.

1

0,82%

0,79%

26.217

56.059

1.526

5.815

-1.208

             -  

Eigen en vreemd vermogen, resultaat betreffen 2017. Betreft de geconsolideerde jaarrekening (incl. Participatiemaatschappij InnovationQuarter B.V.).

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

2.894

2,3%

2,3%

4.687.000

4.876.000

135.185.000

139.260.000

 207.000

3.300

EV, VV en resultaat obv halfjaarcijfers over 2018, niet gecontroleerd door externe accountant. Definitieve gecontroleerde jaarrekening 2018 (incl. dividend) wordt in 2019 gepubliceerd.

Dunea NV

7.132

39,87%

39,06%

205.272

193.298

371.377

382.301

11.974

 - 

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2017

Eneco

0

16,55%

16,55%

3.121.000

2.869.000

1.952.000

2.787.000

127.000

10.500

cijfers over het resultaat, eigen vermogen, vreemd vermogen zijn afkomstig uit het jaarverslag 2017

Stedin Holding NV

22.689

16,60%

16,60%

2.582.000

2.628.000

3.969.000

4.102.000

    69.000

4.640

EV, VV en resultaat obv halfjaarcijfers over 2018, niet gecontroleerd door externe accountant. Definitieve gecontroleerde jaarrekening 2018 (incl. dividend) wordt in 2019 gepubliceerd.

N.V. Haagse Milieu Services

454

100,0%

100,0%

454

454

14.429

14.054

        3.602

3.602

cijfers uit jaarverslag 2017

HTM Beheer BV

42.091

100,00%

100,00%

105.168

104.510

620.637

656.421

2.657

5176

Cijfers uit jaarverslag 2017. Standen per 1/1/2017 en 31/12/2017. Resultaat over 2017

N.V. Stadsherstel Den Haag en Omgeving 

3664

21,00%

21,00%

20.031

20.349

11.083

11.957

560

92

cijfers uit jaarverslag 2017

United Fish Auctions N.V.

1.202

34,00%

34,00%

4.232

4.645

3.504

2.416

            413

0

cijfers uit jaarverslag 2017

WOM Den Haag Zuidwest B.V.

12

42,0%

42,0%

112.871

112.093

1.461

6.194

       4.779-

0

Eigen en vreemd vermogen, resultaat betreffen 2017.

Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal Beheer B.V. 

10

50,00%

50,00%

20

20

127.724

140.603

0

0

Eigen en vreemd vermogen, resultaat betreffen 2017. NB wordt geconsolideerd weergegeven, dus inclusief  CV.

Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal C.V. 

-

48,00%

48,00%

1

1

127.724

140.603

0

0

Eigen en vreemd vermogen, resultaat betreffen 2017.

Vastgoedexploitatiemaatschappij Vroondaal Beheer B.V. 

10

50,00%

50,00%

18

17

8

8

                  1

0

Eigen en vreemd vermogen, resultaat betreffen 2017.

Vastgoedexploitatie Maatschappij Vroondaal C.V. 

-

48,0%

48,0%

1

1

2.352

2.203

                0-

0

Eigen en vreemd vermogen, resultaat betreffen 2017.

Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld C.V.

-

49,00%

49,00%

45

45

12.158

8.401

0

0

Eigen en vreemd vermogen, resultaat betreffen 2017.

Wateringse Veld Beheer B.V.

9

50,00%

50,00%

23

23

0

0

0

0

Eigen en vreemd vermogen, resultaat betreffen 2017.

Starterspanden Den Haag B.V.

9

50,00%

50,00%

11

13

3

4

                 2

0

Eigen en vreemd vermogen, resultaat betreffen 2017.

Starterspanden Den Haag C.V.

-

50,0%

63,0%

1.395

261

3.397

3.466

        1.134-

0

Eigen en vreemd vermogen, resultaat betreffen 2017.

Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt - Oude Centrum B.V. 

9

49,50%

49,50%

-18

-12

12

18

6

0

Eigen en vreemd vermogen, resultaat betreffen 2017.

Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt-Oude Centrum Den Haag C.V. 

-

43,00%

43,00%

21.759

22.309

1.658

1.065

550

0

Eigen en vreemd vermogen, resultaat betreffen 2017.

Stichtingen en verenigingen

St. Holdingsfonds Economische Investeringen De Haag

-

nvt

nvt

57

62

33.126

29.641

5

0

Eigen en vreemd vermogen, resultaat betreffen 2017.

Stichting Werkbij

n.v.t 

100,00%

100,00%

794

799

172

143

5

-

Voorlopige eindscijfer 2017

Coöperatie BIRGIT U.A.

0

33,00%

33,00%

151 k

niet bekend

niet bekend

niet bekend

niet bekend

n.v.t.

Coöperatie is gestart per 1/1/15. Jaarcijfers 2017 zijn vastgesteld. Voor 2018  zijn het jaarplan en beroting vastgesteld. De jaarrekening 2018 wordt in mei 2019 samengesteld. Bijdrage in 2018 voor DH is:   € 193 K

Cooperatie Wigo4iT U.A.

25

25,00%

25,00%

3.629

3.222

14.157

14.388

           408-

0

Gebaseerd op gegevens jaarrekening 2017

VVE locatie Wittebrug (sdk Segbroek)

30,0%

30,0%

VVE woningen Weimarstraat

50,00%

50,00%

VVE 1 Hulshof-bibliotheekcomplex

73,00%

73,00%

De kosten worden jaarlijks verrekend met de leden van de VVE en er wordt niet gereserveerd.

VVE kantoren en woningenaan de  Leyweg 807-813

74,00%

74,00%

De kosten worden jaarlijks verrekend met de leden van de VVE en er wordt niet gereserveerd.

VVE 2 Stadhuiscomplex aan het Spui 68 -70

99,00%

99,00%

VVE Stadsdeelcomplex Leidschenveen-Ypenburg

25,00%

25,00%

In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over  gevel onderhoud, (groot)onderhoud, energieopslag, etc. 

VVE Residentie Willemstaete (sdk Scheveningen)

33,0%

33,0%

Overige verbonden partijen

Stichting administratiekantoor Dataland

27

4,10%

4,10%

847

751

607

522

-96

0

Cijfers betreffen Dataland BV. De stichtng houdt voor de deelnemende gemeenten en de VNG de aandelen in de BV en geeft daarvoor certificaten uit. Eigen en vreemd vermogen, resultaat betreffen 2017.