College en bestuur

Wat is beoogd en wat is behaald?

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsverantwoording op hoofdlijnen

Coalitieakkoord
Op 29 mei 2018 presenteerde het nieuw college haar coalitieakkoord 2018-2022 Den Haag Stad van Kansen en Ambities. De 4 thema’s in dit akkoord zijn: groei van de stad, mobiliteit, duurzaamheid en iedereen doet mee. Veiligheid in de stad is hiervoor een randvoorwaarde. Deze thema’s ziet u terug in de diverse programma’s binnen deze jaarrekening 2018.

Onder dit programma vallen de activiteiten van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vereniging van Nederlandse gemeenten. In 2018 zijn naast de reguliere activiteiten de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Moreel joods Rechtsherstel
  • Beeld van Aletta Jacobs

Moreel Joods Rechtsherstel
De gemeente heeft gekozen voor rechtsherstel en keert een bedrag uit aan de nabestaanden van Joodse eigenaren van onroerend goed. Vanaf 1 oktober 2017 trekt de stad anderhalf jaar uit om individuele aanvragen van nabestaanden te behandelen. Een speciale beoordelingscommissie, waarin zowel de gemeente als de Joodse gemeenschap is vertegenwoordigd, toetst de aanvragen. Het bedrag dat overblijft nadat alle aanvragen van individuele nabestaanden zijn behandeld, gaat naar de nieuw op te richten stichting Joods Leven Den Haag. In de begroting van 2018 en 2019 is totaal € 2,6 mln. opgenomen. In 2017 zijn de eerste aanloopkosten verantwoord, in 2018 is een bedrag van € 0,027 mln. aan nabestaanden uitgekeerd.

Beeld van Aletta Jacobs
Op voorstel van de PvdA komt er een standbeeld voor Aletta Jacobs. De partij diende hiervoor een initiatiefnota ‘Die vrouw verdient een standbeeld’ in. Dit is door de burgemeester omarmd. De burgemeester voelt zich verbonden met Aletta Jacobs en de vele vrouwen na haar die streden voor de positie van vrouwen.