Overhead

Wat is beoogd en wat is behaald?

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsverantwoording per hoofdlijnen

Het doel van overheadfuncties is om op een effectieve en efficiënte manier de beleidsprogramma’s te ondersteunen.

Dit is overhead:
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces.
Overhead bestaat uit:

 • Leidinggevenden primair proces (projectleiding valt hier buiten).
 • Managementondersteuning primair proces.
 • Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie.
 • Personeel en organisatie.
 • Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
 • Communicatie (interne en externe communicatie, uitgezonderd klantcommunicatie).
 • Juridische zaken (uitgezonderd bezwaar- en beroep en primaire taken als vergunningverlening).
 • Informatievoorziening en automatisering (ICT).
 • Facilitaire zaken en huisvesting (inclusief beveiliging).
 • DIV (documentatie en informatievoorziening.
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning.

In de paragraaf Bedrijfsvoering staan de ontwikkelingen voor de verschillende bedrijfsvoeringsterreinen.