Grondbeleid

Ontwikkelingen in 2018

Ontwikkelingen in 2018

Begin 2018 bestond de projectenportefeuille uit 60 operationele grondexploitaties. Eind 2018 zijn nog 48 grondexploitaties operationeel. Gedurende 2018 zijn er 14 grondexploitaties afgesloten. Daarnaast zijn er 2 nieuwe grondexploitaties vastgesteld, te weten Assumburgweg en Winkelcentrum Duinzigt en 4 grondexploitaties inhoudelijke herzien, te weten Boekweitkamp, Laakhaven-West, Neherkade/Gemaalstraat en Forepark.  Het beoogde vastgoedprogramma in de grondexploitaties is toegenomen met 357 woningen (waarvan 203 sociale huur) en 8.000 m2 niet-woningbouw functies. In aansluiting op de marktvraag is de gronduitgifte bij de herziening van het project Forepark naar beneden bijgesteld met 30.000 m2.

In 2018 is bijgedragen aan gemeentelijke doelstellingen door het uitgeven van gronden voor:

  • 1.495 woningen en studenteneenheden, en 41 kavels voor zelfbouw;
  • 30.000 m2 bvo niet-woningbouwfuncties, waarvan 10.800 m2 bvo hotelfunctie in het project Scheveningen haven, 7.200 m2 bvo in het project Kijkduin en 7.000 m2 bvo Noordboulevard Scheveningen;
  • 67.000 m2 grond aan de Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal in verband met woningbouwontwikkeling.

Naast de eigen gemeentelijke grondexploitaties, neemt de gemeente ook deel aan een viertal gezamenlijke grondexploitaties: Harnaschpolder, Industrieschap Plaspoelpolder, Vroondaal en Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld (OCWV). Vanuit Harnaschpolder is in 2018 14 ha. bedrijventerrein uitgegeven. Binnen Vroondaal is in 2018  grond uitgegeven voor de realisatie van 192 woningen en in OCWV voor  108 woningen.