Grondbeleid

Begroting, resultaten en verantwoording 2018

Begroting, resultaten en verantwoording 2018

In 2018 is 84% gerealiseerd van de opbrengstenbegroting en de kostenbegroting voor 81%.

Opbrengsten
De ervaring leert dat grondverkopen veelal in het najaar plaatsvinden. Het zwaartepunt van de grondverkopen lag in de laatste maanden van 2018 waarbij in die periode voor 40% van de begroting aan grond is uitgegeven.

Omvangrijke projecten waarbij in de laatste maanden versneld bouwgrond is afgenomen zijn onder andere Vroondaal en Noordboulevard Scheveningen. Achterblijvende uitgiftes betroffen onder andere Forepark, Scheveningen Haven en Laakhaven Holland Spoor. De uitgifte in grondexploitatie Forepark is middels een herziening aangepast aan lopende initiatieven. Bij het project Scheveningen Haven is vertraging ontstaan in het planologische traject, waardoor de verwachte uitgifte niet in 2018 kon worden gerealiseerd. Bij het uitwerken van bouwplannen in Laakhaven Holland Spoor is vertraging opgetreden in de aanvraag van de omgevingsvergunning. De opgelopen vertraging betekent dat er in 2018 minder opbrengsten gerealiseerd zijn, het betekent niet dat binnen de projecten minder opbrengsten gerealiseerd worden. De opbrengsten komen alleen op een later moment binnen. De fasering in de grondexploitaties is hierop aangepast.

Kosten
De gerealiseerde kosten in 2018 liggen lager dan in de begroting 2018 is opgenomen. Dit is het gevolg van met name de vertraging van de kosten van de inrichting in de openbare ruimte in onder andere de projecten Scheveningen haven en Laakhaven Petroleumhaven (kademuren). De kosten schuiven op en zullen later alsnog gemaakt worden.