Vastgoed

Aankopen

Aankopen

In 2018 hebben drie aankopen plaatsgevonden. In november 2018 heeft de gemeente Den Haag een bedrijfspand aangekocht aan de Laan van Waalhaven. Dit pand werd sinds 2015 door de gemeente Den Haag gehuurd ten behoeve van een veegpost van de Dienst Stadsbeheer. Aangezien het pand langdurig gebruikt gaat worden als veegpost, er relatief veel huurdersinvesteringen in gedaan zijn om het pand geschikt te maken als veegpost en tenslotte koop van de bedrijfsruimte op korte termijn al tot lagere lasten leidt dan continuering van de huur is besloten het object aan te kopen.
In november heeft de gemeente de twee panden overgenomen van de buurtontwikkelingsmaatschappij Regentessebuurt en Valkenbos (BOM ReVa). De gemeente had voor beide objecten een recht van eerste koop, waarvan de gemeente gebruik heeft gemaakt. Het betreft een pand aan de Teylerstraat die in gebruik was voor sport- en welzijnsactiviteiten. Na aankoop is het pand onder het programmalabel “Sport” opgenomen. Het andere pand is gelegen aan de Teijlerweg, met op de begane grond bedrijfsruimte en daarboven twee woningen. Het pand zal in het kader van kleinschalig opdrachtgeverschap verkocht worden aan particulieren met een opknapverplichting.