Vastgoed

Investeringen

Investeringen

In het Meerjarig Investeringsplan (MIP) zijn de gemeentelijke investeringen in het vastgoed opgenomen. Dit betreft de aankoop, nieuwbouw en renovatie van vastgoed en de vervanging van installaties. In 2018 is  € 61,35 miljoen geïnvesteerd in vaste activa. Gedeeltelijk betreft dat investeringen in projecten die in 2018 zijn opgeleverd, zoals een kinderdagverblijf aan het Verhulstplein en de verbouwing van de sporthallen aan de Laan van Poot. Het grootste deel van de gemeentelijk investeringen in vastgoed in 2018 is echter gegaan naar de nieuwbouw van het Onderwijs en Cultuurcomplex (OCC) aan het Spui. De oplevering staat gepland in 2021. Voornamelijk door de investeringen in het OCC is de post MVA in aanbouw gestegen van € 43 miljoen per 1 januari 2018 naar € 95 miljoen per ultimo 2018.