Vastgoed

Leegstand

Leegstand

Op 31 december 2018 was van de gemeentelijke vastgoedportefeuille 48.001 m² bruto vloeroppervlakte (BVO) op een totaal van 1.075.421 m² niet verhuurd. Dit is een leegstandspercentage van 4,5%.
Dat hoeft overigens niet te betekenen dat het pand daadwerkelijk leeg staat. Wanneer door incourantheid van de panden of onzekerheid met betrekking tot het toekomstperspectief van een pand commerciële verhuur niet haalbaar blijkt, wordt er gezocht naar een tijdelijke culturele of maatschappelijke invulling van het pand via een anti-kraakorganisatie. Het object wordt dan nog wel als leegstand geregistreerd, maar er is wel een zinvolle tijdelijke invulling voor het object.

Het leegstandspercentage is afgenomen ten opzichte van ultimo 2017 toen het leegstandspercentage 4,8 % bedroeg. Ook in absolute zin is de leegstand afgenomen. De totale leegstand kan onderverdeeld worden in verschillende soorten leegstand. Er kan sprake zijn van leegstand ten gevolge van frictie (kortstondige leegstand tussen twee verhuringen), of er kan sprake zijn van leegstand in verband met gemeentelijke beleidswijzigingen, renovatie, herontwikkeling, functiewijziging of verkoop. De leegstand op 31 december 2017 en 31 december 2018 was als volgt onderverdeeld over de verschillende categorieën.


De Stijging van de frictieleegstand wordt veroorzaakt doordat op 31 januari 2018 een aantal grote panden leegstonden. Tien objecten zijn goed voor 80 % van de totale frictieleegstand. De forse stijging van de frictieleegstand wordt dus vertekend doordat slechts een klein aantal objecten daarvoor verantwoordelijk zijn. Voor een aantal van deze grote panden is al een nieuwe invulling gevonden. Voor een ander deel wordt nog gezocht naar een goede invulling of wordt gekeken naar eventuele verkoop.