Vastgoed

Verkopen

Verkopen

In het Coalitieakkoord 2014 – 2018 was voor de hele coalitieperiode een taakstelling opgelegd van € 5,0 miljoen boekwinst op te verkopen panden. Tot en met 2017 was reeds € 4,7 miljoen boekwinst gerealiseerd. Voor 2018 resteerde daarmee nog een te realiseren boekwinst van € 0,3 miljoen. Alle verkopen tot 1 juli 2018 vielen nog onder de vorige collegeperiode. In de eerste helft van 2018 zijn in totaal drie objecten verkocht waarop een boekwinst gerealiseerd is van € 0,4 mln.. Daarmee is de doelstelling voor 2018 en daarmee de doelstelling uit het coalitieakkoord 2014 – 2018 gehaald.

Overzicht verkocht panden en gronden eerste helft 2018:

Adres

Functie

Grote Beerstraat 24

Bedrijfsruimte

Wegastraat 48 - 56

Bedrijfsruimte

Grond achter Newtonstraat 252 (snippergroen)

Grond

In het nieuwe Coalitieakkoord 2018 – 2022 is een taakstellende opbrengst uit de verkoop van vastgoed opgenomen van € 9,4 miljoen. In de tweede helft van 2018 zijn zeven panden en percelen grond verkocht met een gezamenlijke boekwinst van € 2,3 miljoen.

Adres

Functie

Jan van Gojenstraat 92

Gebedshuis

Gaslaan 175

Wonen

Keizerstraat/Nieuwe Laantjes

Bedrijfsruimte/Wonen

Kopvoornvijver 20 (snippergroen)

Grond

Nieuwe Laantjes garagebox

Garage

Nieuwe Laantjes grond (snippergroen)

Grond

Parallelweg 48/48A

Bedrijfsruimte