Financiering

Financieringsplanning lange termijn

Financieringsplanning lange termijn

3 Matching geleende en uitgeleende gelden

De gemeente heeft een lange termijn financieringsplanning en actualiseert deze periodiek. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte ontwikkelingen in de inkomsten en uitgaven uit de exploitatie, investeringsuitgaven, inkomsten uit de beleggingsportefeuille en de rente- en aflossingen uit de leningenportefeuille. De lange termijn financieringsplanning laat zien dat de gemeente vanaf 2018 een financieringsbehoefte heeft.