Financiering

Kredietrisico

Kredietrisico

6 Kredietrisico

Renterisiconorm financiering lang

De wettelijke renterisiconorm ziet erop toe dat gemeenten in een jaar slechts een deel van hun leningenportefeuille hoeven te herfinancieren. Door deze norm zijn gemeenten minder afhankelijk van renteschommelingen en wordt het renterisico gespreid. Voor Den Haag is deze norm € 467 mln. In 2018 heeft Den Haag voldaan aan de renterisiconorm.

Bedragen x € 1 mln.          

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

Uitkomst 2018

Begroting 2018

1     Renteherzieningen

0

0

2     Aflossingen

217

217

3     Renterisico (1 + 2)

217

217

4     Renterisiconorm

467

467

5a    Ruimte onder renterisiconorm (4>3)

250

250

5b    Overschrijding renterisiconorm (3<4)

----

----

Berekening renterisiconorm

4a    Begrotingstotaal

2.335

2.335

4b    Percentage regeling

20%

20%

4      Renterisiconorm (4a*4b/100)

467

467